Wykwalifikowana kancelaria adwokacka pomoże nam...

Wykwalifikowana kancelaria adwokacka pomoże nam...

Rozwód nie jest niczym innym jak rozwiązaniem małżeństwa przez sąd. Jest on możliwy jeżeli nastąpił trwały oraz zupełny rozpad pożycia małżeńskiego. Kiedy dwoje drogich sobie osób staje się sobie zupełnie obce, a każda najdrobniejsza sprzeczka przeradza się w ogromną awanturę wiele par decyduje się na zakończenie związku. Aby otrzymać rozwód należy najpierw sporządzić pisemnie pozew i złożyć do sądu okręgowego, wydział cywilny. Powód musi w nim szczegółowo sprecyzować swoje roszczenia ,a także to czego jeszcze domaga się od pozwanego oprócz rozwiązania małżeństwa. W prawidłowym sporządzeniu wniosku rozwodowego może pomóc nam kancelaria adwokacka, która dodatkowo dostarczy go do sądu. Jest to dobre rozwiązanie przede wszystkim dla osób które ubiegają się o prawa rodzicielskie, przyznanie dzieci pod opiekę, uzyskanie alimentów itp. Wykwalifikowana kancelaria adwokacka pomoże nam także w podziale majątków, podziale nieruchomości, a także innych dziedzinach prawa niekoniecznie związanych z samym rozwodem. Jeżeli nie posiadamy wystarczającej wiedzy lub nie czujemy się na siłach by samemu załatwić swoje sprawy warto skorzystać z tej formy pomocy. Zapraszamy na stronę naszego partnera www.kancelaria-hebda.pl