Pomoc prawna - Kancelaria prawna świadczy porady prawne. Rada obejmuje informacje z dowolnej gałęzi prawa.

Pomoc prawna - Kancelaria prawna świadczy porady prawne. Rada obejmuje informacje z dowolnej gałęzi prawa.

dzięki czemu jest trudnym do zakwestionowania. Notariusz zobligowany jest także do zachowywania oryginału testamentu, aż do chwili jego otwarcia inaczej śmierci spadkodawcy. Dzięki temu będziemy mieli pewność, iż testament nie został spreparowany albo zniszczony przez osobę pominiętą albo dotkniętą ostatnią wolą zmarłego. Testament notarialny przygotowywany jest w kancelarii notarialnej, jeżeli jednak stan zdrowia spadkodawcy na to nie pozwala może on być spisany w jego domu czy szpitalu. Dobrym rozwiązaniem jest również zarejestrowanie testamentu w Notarialnym Rejestrze Testamentów (NORT) utworzonym przez Krajową Radę Notarialną dzięki czemu może on być szybko odszukany po śmierci testatora. Jeżeli jednak chcemy spisać testament własnoręcznie wypada pamiętać o kilku zasadach. Testament własnoręczny musi być w całości spisany odręcznie długopisem lub piórem. Testament nie może być wydrukowany lub spisany na maszynie opatrzony jedynie podpisem. Niedopuszczalne jest także napisanie go przez małżonka. barfill@wp.pl