Planując zakup czy też sprzedaż działki, domu, mieszkania czy innej nieruchomości...

Planując zakup czy też sprzedaż działki, domu, mieszkania czy innej nieruchomości...

Planując zakup czy też sprzedaż działki, domu, mieszkania czy innej nieruchomości musimy wziąć pod uwagę, że czynność ta wymaga podpisania umowy u notariusza. W świetle prawa polskiego umowa ta musi zostać utworzona w formie aktu notarialnego. U notariusza warto także podpisać umowę przedwstępną, która w porównaniu do umowy cywilnoprawnej daje pewność co do jej postanowień. U notariusza dostaniemy również intercyzę, dzięki której małżonkowie będą dysponować odrębnymi majątkami. Ponadto notariusz zajmuje się: sporządzaniem poświadczeń np. zgodności podpisu z oryginałem, wpisów, odpisów, sporządza protesty weksli oraz czeków, przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze, papiery wartościowe, sporządza testament. Należałoby pamiętać, że Akty notarialne należą do grona dokumentów urzędowych. Dzięki temu posiadają one status środków dowodowych, co czyni je powszechnie uznawane za wiarygodne i zgodne z prawdą. Notariusz to także zawód zaufania publicznego. Zapraszamy na stronę www.notariuszzamosc.com.pl