Oferujemy fachową obsługę administracyjną budynków.

Oferujemy fachową obsługę administracyjną budynków.

Do 1 stycznia 2014 roku zarządcą nieruchomości może być tylko osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie, praktykę zawodową ,a także licencję. Zarządca nieruchomości odpowiada za decyzje oraz czynności związane z administracją oraz finansami wspólnoty. Wśród obowiązków można wyróżnić także doradztwo w zakresie odpowiedniej decyzyjności w posiadaniu nieruchomości. Ważne jest również nadzorowanie stanu technicznego danej nieruchomości. Większość osób pełniących funkcję zarządców dostosowuje się do jednostkowych potrzeb klienta. Najczęściej jednak w zakres działania funkcji pełnionych przez zarządce wchodzi: prowadzenie dokumentacji technicznej, zlecanie i nadzorowanie wszystkich prac remontowych, prowadzenie księgowości, zawieranie umów z podwykonawcami w tym z firmą sprzątającą, przeprowadzanie rutynowych kontroli np. kominiarskich, możliwe uczestnictko w eksmisjach, porozumiewanie się z mieszkańcami i zorganizowanie zebrań. Przeważnie zarządca nieruchomości służy nam swoją wiedzą i doświadczeniem, wspomaga w podejmowaniu najlepszych decyzji. Zapraszamy na stronę: www.zarzadcagorzow.pl