Notariusz jest zawodem zaufania publicznego.

Notariusz jest zawodem zaufania publicznego.

Notariusz jest zawodem zaufania publicznego. Oznacza to, iż każdy notariusz zobligowany jest do zachowania tajemnicy swojego klienta. Notariuszem nazywamy prawnika, który z upoważnienia nadanego przez Ministra Sprawiedliwości może wykonywać czynności notarialne. Czym zajmuje się notariusz? Do głównych zadań notariusza zaliczamy sporządzanie aktów notarialnych. Akty notarialne posiadają charakter dokumentów urzędowych co więcej w niektórych przypadkach są potrzebne do potwierdzenia wykonania danej czynności. W prawie cywilnym forma aktu notarialnego wymagana jest przede wszystkim: podczas przeniesienia własności nieruchomości, przeniesienia użytkowania wieczystego, umowy zobowiązującej do zbycia spadku, istnieje również możliwość sporządzenia spadku w formie aktu notarialnego. Do innych zadań notariusza możemy zaliczyć także spisywanie protokołów, dokonywanie wpisów, odpisów oraz wyciągów dokumentów. Notariusz zdoła w naszym imieniu złożyć wniosek o wpis w księdze wieczystej. Notariusz może również odmówić sporządzenia aktu notarialnego o ile czynność jest sprzeczna z prawem lub nie może on potwierdzić tożsamości klienta. Zapraszamy na strone www.notariuszlimanowa.pl/