Magnum Ilona Honiek szkolenia ADR - Bezpieczeństwo i higiena pracy innymi słowy w skrócie BHP, każdy powinien posiadać wiedzę zasady obowiązujące w firmie.

Magnum Ilona Honiek szkolenia ADR - Bezpieczeństwo i higiena pracy innymi słowy w skrócie BHP, każdy powinien posiadać wiedzę zasady obowiązujące w firmie.

BHP słowo to słyszał prawie każdy. Czym ono jest? Bezpieczeństwo i higiena pracy czyli w skrócie BHP to zbiór zasad bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy. Każdy zatrudniony musi odbyć obowiązkowe szkolenie z zakresu BHP. Każde szkolenie dostosowywane jest w zależności do stanowiska oraz rodzaju wykonywanej pracy. Każdy pracodawca zobligowany jest do zapewnienia bezpiecznego stanowiska pracy swojemu pracownikowi. Pracodawca ma również zadanie kierować pracowników na cykliczne badania. Zadaniem pracownika jest egzekwowanie zadań służbowych zgodnie z wymogami BHP, znajomość przepisów, stosowanie odzieży ochronnej jeżeli stanowisko pracy tego wymaga. Pracodawca ma natomiast zadanie zaopatrzyć pracownika nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające określone wymagania. Szkolenie wtępne powinno zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie się z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy. Instruktaż stanowiskowy powinien zaznajomić uczestników szkolenia z czynnikami środowiska pracy i ryzykiem zawodowym oraz sposobami ochrony przed zagrożeniami.Specjalizujemy się również w szkoleniach na przewóz materiałów niebezpiecznych ADR oraz w transporcie kontenerów drogą lądową. Zapraszamy na stronę www.adr-magnum.pl