Doradca podatkowy jest zawodem zaufania publicznego. Oznacza to,...

Doradca podatkowy jest zawodem zaufania publicznego. Oznacza to,...

Jednym z zawodów zaufania publicznego jest Radca podatkowy. Oznacza to, że osoba go wykonująca posiada należyte kwalifikacje, wyższe wykształcenie ,a także uzyskała wpis na listę doradców podatkowych, dzięki czemu jest uprawniona do wykonywania tego zawodu. Do głównych obowiązków Radcy podatkowego zaliczamy: udzielanie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu prawa podatkowego, prowadzenie, na rzecz klienta, ksiąg podatkowych, reprezentowanie swoich kontrahentów w postępowaniu przed organami podatkowymi oraz organami kontroli skarbowej. Z usług radcy prawnego może skorzystać każda osoba fizyczna jak również przedsiębiorca. Jeżeli mamy wątpliwości w prawidłowym rozumieniu przepisów podatkowych, wyliczeniu należnego podatku czy też wypełnieniu zeznania podatkowego możemy skorzystać z pomocy jaką oferuje nam Radca podatkowy. Należy również pamiętać, że radcę podatkowego wiąże tajemnica zawodowa. Ponadto, obowiązują go zasady etyki zawodowej. Zapraszamy na stronę www.doradcapodatkowy-gostyn.pl