Bank po braku wpłynięcia należności rozpocznie próbę odzyskania.

Bank po braku wpłynięcia należności rozpocznie próbę odzyskania.

Zakupy dokonywane w systemie ratalnym wiążą się z wysokim ryzykiem. Musimy być świadomi konsekwencji które nam grożą w wypadku kiedy przestaniemy spłacać swoje zobowiązanie. Podobnie jak w wypadku kredytu podpisując umowę z bankiem obligujemy się do terminowych spłat rat. Wysokość oraz ich ilość często możemy sami dobrać wedle własnych potrzeb. Co jednak stanie się gdy nie zapłacimy jednej lub więcej rat? Bank po braku wpłynięcia należności rozpocznie próbę kontaktu. Często na początku są to wiadomości sms lub email zawierające informację o przekroczeniu terminu płatności. W wiadomoścach najczęściej podany jest także numer rachunku na jaki należy dokonać wpłatę oraz wysokość zaległej kwoty. Następnym upomnieniem jakie wyśle do nas bank będzie najprawdopodobniej monit dostarczony na adres naszego zamieszkania lub korespondencji. Bank może również zatelefonować do nas w tej sprawie. Jeżeli borykamy się z chwilowymi trudnościami finansowymi najlepiej samemu skontaktować się z bankiem w celu wyjaśnienia zadłużenia. Pod żadnym pozorem nie unikajmy kontaktu z bankiem. Brak kontaktu z naszej strony może doprowadzić do wszczęcia postępowania windykacyjnego, a nawet wszczęcia komorniczego.
Zapraszmy na stronę www po więcej informacji : www.woznialiskomornik.pl/